*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Planavimo dokumentai

2018 m. - 2020 m. strateginis veiklos planas

2017 m. – 2019 m. strateginis veiklos planas

2016 m. – 2018 m. strateginis veiklos planas


Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vadovų strateginiai/veiklos tikslai ir veiklos užduotys 2018 metams.

Zenonas Karalius
Teismo kancleris

1. Įgyvendinti išorės ir vidaus auditų (įskaitant Kokybės vadybos sistemos), administracinės veiklos priežiūros išvadose suformuluotas rekomendacijas (pagal kompetenciją), pašalinti neatitiktis, jei tokios būtų nustatytos.
2. Organizuoti teismo veiklą reglamentuojančių vidaus teisės aktų atnaujinimą, atsižvelgiant į vidaus audito rekomendacijas.
3. Teikti siūlymus dėl darbo produktyvumo, našumo, lankstumo didinimo.