*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Naujienos

Alternatyvus administracinių ginčų nagrinėjimas tampa vis aktualesnis

Alternatyvus administracinių ginčų nagrinėjimas tampa vis aktualesnis 6
2018-02-14

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2018 m. vasario 9 dieną valstybės institucijų, akademinės bendruomenės, teismų ir visuomenės atstovams pristatė savo 2017 metų veiklą: esmines administracinių ginčų aktualijas, bylų statistiką, kitą veiklą. Renginio metu taip pat aktyviai diskutuota alternatyvaus administracinių ginčų nagrinėjimo tema.

 

Renginio pradžioje laikinai einantis LVAT teismo pirmininko pavaduotojo pareigas Ričardas Piličiauskas, pasveikinęs susirinkusius svečius ir kviesdamas susipažinti su LVAT 2017 metų veikla, pirmiausia akcentavo nuolat augantį gaunamų administracinių bylų skaičių bei pabrėžė, jog siekiant mažinti metų gale teisme liekančių neišnagrinėtų bylų skaičių, sutrumpinti apeliacinių skundų nagrinėjimo trukmę nedarant žalos bylų nagrinėjimo kokybei, kyla poreikis sutelkti dėmesį į alternatyvaus ginčų nagrinėjimo procedūras bei renginio metu panagrinėti jų naudą ir svarbą, paieškoti tokių procedūrų platesnio pritaikymo galimybių administracinių bylų teisenoje.

LVAT teisėjas Ramūnas Gadliauskas savo skaitytame pranešime trumpai apžvelgė 2017 metų administracinių bylų praktikos tendencijas bei įžvalgas, išnagrinėtų bylų statistiką ir kitus svarbiausius teismo veiklos skaičius. Taip pat R. Gadliauskas savo kalboje pabrėžė, jog nuolat didėjantį gaunamų bylų skaičių būtų galima suvaldyti vis labiau taikant alternatyvias ginčų nagrinėjimo procedūras, tokias kaip mediacija, taikos sutartys, taip pat svarstytinas privalomo ikiteisminio ginčų sprendimo atvejų plėtimas.

 

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininkas Vytautas Kurpuvesas šiame renginyje pristatė pagrindinę šios institucijos veiklą, išsikeltus tikslus, pasiektus rezultatus bei perspektyvas. Taip pat V. Kurpuvesas aptarė esminius skirtumus tarp administracinių ginčų nagrinėjimo ikiteismine tvarka ir bylų nagrinėjimo administraciniuose teismuose, renginio dalyviams apžvelgė, kokiais atvejais dažniausiai kreipiamasi į Lietuvos administracinių ginčų komisiją bei dėl kurių institucijų sprendimų kyla daugiausia ginčų.

 

Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Artūras Driukas renginio svečiams pristatė vieną iš labiausiai pastaruoju metu plėtojamų alternatyvių administracinių ginčų nagrinėjimo procedūrų – mediaciją. Būdamas vienu aktyviausių mediatorių Lietuvoje, teisėjas pristatė mediacijos poreikį bei duodamą naudą proceso šalims, teismams ir visuomenei, mediacijos Lietuvoje raidą ir plėtrą, taikymą ir problematiką. Taip pat teisėjas A. Driukas trumpai apžvelgė pasirašytų taikos sutarčių statistiką, mediatorių Lietuvoje skaičių bei perduotų bylų teismo mediatoriams pasiskirstymą, aptarė galimą mediacijos plėtrą administracinėje justicijoje.

 

Šiame renginyje pranešimą taip pat skaitė ir apie taikos sutarties instituto įgyvendinimą pirmosios instancijos administraciniame teisme kalbėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkė Jolanta Malijauskienė. Teismo pirmininkė apžvelgė taikos sutarčių statistiką nuo 2013 iki 2017 metų, paminėjo, kokiose bylose buvo siekiama susitarimo tarp šalių ir kaip kito skaičiai skirtingų kategorijų bylose pastaruosius 5 metus.

 

Teisės mokslininkų požiūrį į alternatyvias administracinių ginčų nagrinėjimo procedūras pateikė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas Tomas Davulis. Mokslininkas aptarė Lietuvoje susiklosčiusią praktiką bei patirtį nagrinėjant darbo ginčus ikiteismine tvarka.