*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Naujienos

LVAT išleido 33-ąjį praktikos biuletenį

LVAT išleido 33-ąjį praktikos biuletenį
2018-02-28

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) išleido naują – 33-ajį – administracinių teismų praktikos biuletenio numerį, kuriame pateikiama svarbiausia 2017 metų sausio-birželio mėnesių LVAT teisminė praktika. Administracinės doktrinos dalyje – LVAT teisėjos Dalios Višinskienės ir Justinos Nasutavičienės straipsnis „Žvilgsnis į GAZPROM bylą. Koncentracijų pakeitimo priemonių aspektas“, taip pat šioje dalyje pateikiamas Lenkijos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko Marek Zirk-Sadowski ir Tomasz Grzybowski straipsnis „Instituciniai administracinių teismų, bendrosios kompetencijos teismų ir Aukščiausiojo Teismo santykiai praktikos dėl teisės į viešąją informaciją kontekste“.

 

Biuletenio informacinėje dalyje apžvelgiamos specialiosios teisėjų kolegijos nutartys dėl teismingumo bei Lietuvai aktualūs tarptautinių ir užsienio teismų sprendimai, pateikiama Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos apžvalga.

 

LVAT administracinių teismų praktikos biuletenis rengiamas siekiant supažindinti visuomenę su naujausia bei aktualiausia administracinių teismų praktika, taip pat – vykdant administracinių bylų teisenos įstatyme numatytą funkciją formuoti vienodą administracinių teismų praktiką. Leidinį galima įsigyti atvykus į teismo raštinę, taip pat kreipiantis elektroninio ryšio priemonėmis. Norint įsigyti leidinį elektroninio ryšio priemonėmis, prašome užpildyti atitinkamos formos užsakymo anketą LVAT interneto svetainėje ir ją pateikti teismui nurodyta tvarka.