*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Naujienos

Pateikta išvada dėl savivaldybės tarybos nario priesaikos sulaužymo ir įgaliojimų vykdymo

Pateikta išvada dėl savivaldybės tarybos nario priesaikos sulaužymo ir įgaliojimų vykdymo
2018-03-02

Švenčionių rajono savivaldybės taryba kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą (LVAT) su prašymu pateikti išvadą, ar Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė D. Ž. sulaužė priesaiką ir nevykdė jai įstatymuose nustatytų įgaliojimų dėl to, kad 2017 m. rugpjūčio 31 d. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdyje naudojosi kitos savivaldybės tarybos narės identifikacine (registravimosi) kortele ir balsavo už ją.

 

LVAT, išnagrinėjęs kreipimąsi, 2018 m. vasario 28 d. pateikė išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė D. Ž. sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė jai įstatymuose nustatytų įgaliojimų.

 

LVAT nustatė, kad byloje esančių įrodymų pakanka pripažinti, jog D. Ž. 2017 m. rugpjūčio 31 d. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdyje naudojosi kitos savivaldybės tarybos narės identifikacine (registravimosi) kortele ir balsavo už ją priimant sprendimą. Tokiu būdu savivaldybės tarybos narė nesilaikė savivaldybės tarybos sprendimų priėmimo procedūrai taikomų teisės aktų reikalavimų. LVAT akcentavo, kad teisės aktuose yra įtvirtinta imperatyvaus pobūdžio individuali (asmeninė) savivaldybės tarybos nario balsavimo teisė, kuri negali būti perduota kitiems asmenims. Konstitucinis savivaldybės tarybos nario statusas ir individualaus savivaldybės tarybos nario mandatas reiškia, kad savivaldybės tarybos narys negali perimti kito savivaldybės tarybos nario teisių ir pareigų, taip pat ir teisės balsuoti.

 

Vis dėlto, LVAT pažymėjo, kad tik šiurkštūs nusižengimai iš savivaldybės tarybos nario priesaikos ir įstatymų kylantiems elgesio standartams sudaro pagrindą teismui teikti išvadą, jog savivaldybės tarybos narys sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė jam įstatymuose nustatytų įgaliojimų. Byloje atsižvelgta į tai, kad D. Ž. už kitą tarybos narę balsavo vieną kartą, pažeidimas nebuvo sistemingas ar pakartotinis, savivaldybės tarybos klausimas, dėl kurio balsuota, nepasižymėjo ypatinga svarba, taip pat nebuvo duomenų dėl D. Ž. suinteresuotumo balsuoti už kitą savivaldybės tarybos narę ar akivaizdaus piktnaudžiavimo savo padėtimi. Visų šių aplinkybių kontekste LVAT darė išvadą, jog padarytas nusižengimas nevertintinas kaip šiurkštus ir nesudaro pakankamo pagrindo teikti išvadą dėl savivaldybės tarybos narės priesaikos sulaužymo ir (ar) jai įstatymuose nustatytų įgaliojimų nevykdymo.

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išvada dėl savivaldybės tarybos nario priesaikos sulaužymo ir įgaliojimų vykdymo yra galutinė ir neskundžiama.

 

Administracinė byla Nr. eI-7-822/2018.