*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Naujienos

Teismas panaikino Lietuvos automobilių kelių direkcijos įsakymą dėl atleidimo

Teismas panaikino Lietuvos automobilių kelių direkcijos įsakymą dėl atleidimo
2018-02-14

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2018 m. vasario 14 d. paskelbė sprendimą byloje dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos (Direkcija) prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymo, kuriuo pareiškėjas D. Z. buvo atleistas iš valstybės tarnybos, paskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš valstybės tarnybos – teisėtumo ir pagrįstumo, pareiškėjo grąžinimo į eitas pareigas ir vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo.

 

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija byloje nagrinėjamu atveju spręsdama įsakymo dėl pareiškėjo atleidimo iš valstybės tarnybos teisėtumą ir pagrįstumą, vertino Lietuvos automobilių kelių direkcijos sudarytos komisijos pranešimui apie galimą tarnybinį nusižengimą ir tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadai keliamus reikalavimus, LVAT suformuotą praktiką šiuo klausimu bei Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) rašto kaip pagrindo pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą reikšmę šioje byloje.

 

Sprendime LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, jog atsakovas pagrįstai Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) rašte pateiktą informaciją vertino kaip pagrindą pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą, tačiau STT raštas byloje nevertintinas kaip dokumentas, iš kurio pareiškėjas turėjo ir galėjo aiškiai suprasti, kokio pobūdžio tarnybinio nusižengimo padarymu jis yra kaltinamas. LVAT sprendime atkreipė dėmesį, jog pareiga ištirti ir išsiaiškinti, kokia veika (veiksmais ar neveikimu) pareiškėjas padarė tarnybinį nusižengimą, t. y. atlikti tarnybinio nusižengimo kvalifikavimą, atskleisti tarnybinio nusižengimo objektyviąją ir subjektyviąją puses, nurodyti aplinkybes, išsiaiškinti ir nustatyti kaltės formą – ar jis padarytas tyčia, dėl neatsargumo ar aplaidumo, jo padarinius, tarnybinę atsakomybę lengvinančias, sunkinančias aplinkybes, kilo atsakovui Direkcijai. LVAT teisėjų kolegija sprendime taip pat akcentavo, jog tikslesnis ar išsamesnis nurodymas, kokio tarnybinio nusižengimo padarymu pareiškėjas yra įtariamas, – konkretūs jo veiksmai (neveikimas), kurie vertinami kaip tarnybinis nusižengimas, – pranešime apie tarnybinį nusižengimą nebuvo pateiktas. Išplėstinė LVAT teisėjų kolegija byloje vertino, jog pranešime nurodyta informacija apsunkino pareiškėjui galimybę tinkamai įgyvendinti savo teisę į gynybą, pateikti paaiškinimus dėl tarnybinio nusižengimo, kurio padarymu jis yra įtariamas, be to, pareiškėjas nebuvo aiškiai informuotas, iki kada jis gali pateikti rašytinį paaiškinimą – tokį paaiškinimą pateikti apsunkino ir tą pačią dieną įvykęs tyrimo komisijos posėdis, kuriame pareiškėjas teikė žodinius paaiškinimus.

 

Anot LVAT, byloje esantys duomenys sudarė pagrindą vertinti, jog tyrimo komisijos išvadoje dėl galimo pareiškėjo tarnybinio nusižengimo nebuvo detalizuota, aiškiai, nuosekliai ir nedviprasmiškai nurodyta, kokia veika pareiškėjas padarė tarnybinius nusižengimus, turinčius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, kaip tai susiję su tarnybinių pareigų atlikimu bei piktnaudžiavimu tarnyba, nebuvo atskleistas pareiškėjo neteisėtas elgesys, kaltė, taip pat neatskleistas pareiškėjo padaryto pažeidimo šiurkštumas, dėl kurio pareiškėjui pritaikyta viena iš griežčiausių tarnybinės atsakomybės priemonių – atleidimas ir valstybės tarnybos.

Kaip pabrėžė LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, atsakovas nagrinėjamu atveju atlikdamas tarnybinio nusižengimo tyrimą pareiškėjo atžvilgiu, netinkamai įformino tyrimo rezultatus, todėl tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada teismo buvo įvertinta kaip nemotyvuota. Konstatavus pagrindinių tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros taisyklių, turinčių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo skirti tarnybinę nuobaudą pagrįstumą, pažeidimus, tarnybinės nuobaudos paskyrimas negali būti vertinamas kaip teisėtas ir pagrįstas, todėl LVAT pareiškėjo apeliacinį skundą patenkino, įsakymą dėl pareiškėjo atleidimo iš pareigų panaikino, grąžino pareiškėją į eitas Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojo pareigas bei priteisė vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką.

 

Administracinės bylos Nr. A-3008-662/2018.