*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Komisijos ir darbo grupės

Nuolat veikianti turto vertinimo komisija

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kanclerio 2018 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. T-11 sudaryta nuolat veikianti turto vertinimo komisija :

 • Komisijos pirmininkė – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Personalo ir administravimo skyriaus vedėja Dina Drutel;
 • Komisijos nariai:
  • Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti Finansų sk. vedėjos pareigas Indrė Laveckienė;
  • Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vyriausioji specialistė Neringa Lukoševičienė;

Viešųjų pirkimų komisija

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kanclerio 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. T-73 sudaryta viešųjų pirkimų komisija :

 • Komisijos pirmininkė – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Personalo ir administravimo skyriaus vedėja Dina Drutel;
 • Komisijos nariai:
  • Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Finansų skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Balčiūnienė;
  • Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Personalo ir administravimo skyriaus konsultantė Inga Grišutinienė.

Turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo komisija

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kanclerio 2017 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. T-65 sudaryta nuolat veikianti  pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo komisija :

 • Komisijos pirmininkė – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Personalo ir administravimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Tamošiūnaitė;
 • Komisijos nariai:
  • Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Finansų skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Balčiūnienė;
  • Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinės vedėja Dalia Hoppenienė;
 • Atsakingas už  nurašyto turto likvidavimą :
  • Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus specialistas Miroslavas Šematovičius.