*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

LVAT teisėjai teismų savivaldoje

Teisėjų taryba

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Artūras Drigotas

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Arūnas Sutkevičius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Ramūnas Gadliauskas
Teisėjų garbės teismas

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Dainius Raižys.

Teisėjų etikos ir drausmės komisija

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja Veslava Ruskan.

Pretendentų į teisėjus atrankos komisija
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja Skirgailė Žalimienė.
Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja Virginija Volskienė.