*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Specializacijos

PATVIRTINTA

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko
2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. TP-74 (galiojanti redakcija su pakeitimais)


Eil. Nr.

Teisėjas

Klasifikatoriaus pozicija, specializacija

1.

Alechnavičius Laimutis

3. Sveikatos apsauga
4. Socialinė apsauga
11. Aplinkos apsauga
13. Teritorijų planavimas
14. Statyba
15. Nuosavybės teisių atkūrimas
23. Asmens duomenų teisinė apsauga
27. Energetika
28. Ryšių reguliavimas
31. Tabako ir alkoholio kontrolė

2.

Bakaveckas Audrius

5. Užsieniečių teisinė padėtis
6. Prieglobstis
7. Lietuvos Respublikos pilietybė
10. Muitinės veikla
11. Aplinkos apsauga
13. Teritorijų planavimas
14. Statyba
16. Registrai
18. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė
19. Kiti ginčai dėl valstybės tarnybos
34. Bausmių vykdymo sąlygos

3.

Dirvonas Arūnas

5. Užsieniečių teisinė padėtis
6. Prieglobstis
7. Lietuvos Respublikos pilietybė
8. Konkurencija
11. Aplinkos apsauga
13. Teritorijų planavimas
14. Statyba
30. Finansų rinkų priežiūra
34. Bausmių vykdymo sąlygos

4.

Drigotas Artūras

3. Sveikatos apsauga
4. Socialinė apsauga
8. Konkurencija
11. Aplinkos apsauga
13. Teritorijų planavimas
14. Statyba
16. Registrai
30. Finansų rinkų priežiūra

5.

Gadliauskas Ramūnas

3. Sveikatos apsauga
4. Socialinė apsauga
8. Konkurencija
12. Žemės teisiniai santykiai
15. Nuosavybės teisių atkūrimas
18. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė
19. Kiti ginčai dėl valstybės tarnybos
30. Finansų rinkų priežiūra

6.

Gagys Stasys

10. Muitinės veikla
12. Žemės teisiniai santykiai
15. Nuosavybės teisių atkūrimas
18. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė
19. Kiti ginčai dėl valstybės tarnybos
23. Asmens duomenų teisinė apsauga
27. Energetika
28. Ryšių reguliavimas
31. Tabako ir alkoholio kontrolė

7.

Jarukaitis Irmantas

5. Užsieniečių teisinė padėtis
6. Prieglobstis
7. Lietuvos Respublikos pilietybė
8. Konkurencija
15. Nuosavybės teisių atkūrimas
18. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė
23. Asmens duomenų teisinė apsauga
27. Energetika
28. Ryšių reguliavimas
30. Finansų rinkų priežiūra
31. Tabako ir alkoholio kontrolė
34. Bausmių vykdymo sąlygos

8.

Klišauskas Romanas

9. Mokestiniai teisiniai santykiai
12. Žemės teisiniai santykiai
13. Teritorijų planavimas
18. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė
19. Kiti ginčai dėl valstybės tarnybos

9.

Kryževičius Gintaras

12. Žemės teisiniai santykiai
13. Teritorijų planavimas
14. Statyba
15. Nuosavybės teisių atkūrimas
16. Registrai
18.Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė
31.Tabako ir alkoholio kontrolė

10.

Piličiauskas Ričardas

9. Mokestiniai teisiniai santykiai
10. Muitinės veikla
18. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė
19. Kiti ginčai dėl valstybės tarnybos
34. Bausmių vykdymo sąlygos

11.

Raižys Dainius

9. Mokestiniai teisiniai santykiai
10. Muitinės veikla
16. Registrai
34. Bausmių vykdymo sąlygos

12.

Ruskan Veslava

3. Sveikatos apsauga
4. Socialinė apsauga
9. Mokestiniai teisiniai santykiai
11. Aplinkos apsauga
13. Teritorijų planavimas
14. Statyba
16. Registrai

13.

Ramutė Ruškytė

3. Sveikatos apsauga
4. Socialinė apsauga
15. Nuosavybės teisių atkūrimas
18. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė
19. Kiti ginčai dėl valstybės tarnybos
34. Bausmių vykdymo ir suėmimo sąlygos

14.

Sutkevičius Arūnas

7. Lietuvos Respublikos pilietybė
8. Konkurencija
9. Mokestiniai teisiniai santykiai
11. Aplinkos apsauga
13. Teritorijų planavimas
14. Statyba
18. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė
30. Finansų rinkų priežiūra

15.

Urmonaitė-Maculevičienė Vaida

3. Sveikatos apsauga
4. Socialinė apsauga
5. Užsieniečių teisinė padėtis
6. Prieglobstis
7. Lietuvos Respublikos pilietybė
18. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė
19. Kiti ginčai dėl valstybės tarnybos
34. Bausmių vykdymo sąlygos

16.

Višinskienė Dalia

8. Konkurencija
11. Aplinkos apsauga
13. Teritorijų planavimas
14. Statyba
16. Registrai
18. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė
19. Kiti ginčai dėl valstybės tarnybos
30. Finansų rinkų priežiūra
34. Bausmių vykdymo sąlygos

17.

Volskienė Virginija

11. Aplinkos apsauga
12. Žemės teisiniai santykiai
13. Teritorijų planavimas
14. Statyba
15. Nuosavybės teisių atkūrimas
16. Registrai
18. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė
19. Kiti ginčai dėl valstybės tarnybos

18.

Žalimienė Skirgailė

3. Sveikatos apsauga
4. Socialinė apsauga
5. Užsieniečių teisinė padėtis
6. Prieglobstis
7. Lietuvos Respublikos pilietybė
8. Konkurencija
11. Aplinkos apsauga
13. Teritorijų planavimas
14. Statyba
23. Asmens duomenų teisinė apsauga
27. Energetika
30. Finansų rinkų priežiūra
31. Tabako ir alkoholio kontrolė